• +90 (342) 317 16 51 & +90 (342) 317 16 52

Sevgili Öğrencilerimiz,

Hepinizin bildiği gibi, küresel boyutta yaşanan sağlık problemi nedeniyle Uzaktan Eğitime geçmiş bulunmaktayız. Bu yüzden Hazırlık Sınıfı Notlandırma Sistemi ile ilgili bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldık.İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu 30/03/2020 günü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

  1.  8-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan muafiyet sınavı iptal edilmiştir.
  2.  3. ve 4. modüller uzaktan eğitim modülü altında birleştirilmiştir.
  3. Sene içi puanı yüz yüze eğitim süresince alınan 1. ve 2. modül notlarının ve uzaktan eğitimle alınan uzaktan eğitim modül notunun %40’ı hesaplanarak belirlenecektir
  4. 2019-2020 Yılı Hazırlık Sınıfı Başarı durumu Final sınavının %60’ı sene içi puanının %40’ı hesaplanarak belirlenecektir.
  5. Uzaktan Eğitim modülü notunun hesaplanması şu şekilde olacaktır:

* 3. modül boyunca yüz yüze yapılmış olan sınav notlarının %10’u

*Oxford Online alıştırmaları (SAC) puanının %30’u

*Student’s Performance / Öğrenci Performans notunun %20’si

*Uzaktan Eğitim modülü boyunca yapılacak 3 writing ve 2 speaking değerlendirmesinin %40’ı alınacaktır.