• +90 (342) 317 16 51 & +90 (342) 317 16 52

Uzaktan Eğitim Politikamız

 

Bu politikanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin olağandışı koşullarda eğitimlerinin devam etmesini sağlamaktır. Bu politika, herhangi bir zamanda olabilecek olası okul kapanmaları (örn. okulun hastalık nedeniyle kapanması, salgın, aşırı hava koşulları, güç kaybı vb.) hakkında bilgi sağlayacaktır: 

Politika, Covid-19'un zorunlu tecrit nedeniyle okula gidemeyen, ancak okul tamamen açık kaldığında eğitimlerine devam edebilen öğrencilerin devam eden eğitimini de kapsamaktadır. Bu politika, diğer hastalıklar nedeniyle okula gidemeyen bireysel öğrencilerle ilgili değildir.

Amacımız, uzaktan/karma eğitim programlarında, modern eğitim teknolojilerini harmanlayarak kullanmak ve böylece öğrenmeyi nitelikli, kalıcı, teknolojiye uyumlu olarak en üst düzeyde geliştirmektir.

Uzaktan Eğitim Birim Sorumlusu:

Bölüm Başkanı, okulun Uzaktan Öğretim ve Öğrenim Politikasını formüle etmekten ve denetlemekten sorumludur.

 

Bu politikanın amaçları üç yönlüdür:

 

 • Akademik öğrenimlerine devam edebilecek kadar sağlıklı ve zinde olan, Covid nedeniyle izolasyonda bulunan ve kendi kendine öğrenmeye çalışan öğrenciler için prosedürleri ve uygulamaları özetlemek.
 • Normal şartlarda yeterince sağlıklı ve zinde olan bir akademisyenin izolasyon esnasında da görevinin bir parçası olarak öğrenci çalışmalarını yönetmeye, güçlü yönleri pekiştirmeye, eksikleri tespit etmeye, notlandırmaya ve geri bildirimde bulunmaya devam edebilmek için gerekli olan prosedürleri ve uygulamaları ana hatlarıyla belirtmek.
 • Sağlık Bakanlığı veya Dünya Sağlık Örgütü ve benzerinin tavsiyesi nedeniyle tüm okul veya yerel bazlı bir kapanma gerekirse, personel ve öğrencilerin akademik programa devam etmeleri için prosedürleri ve uygulamaları ana hatlarıyla belirlemek.

 

Tüm okulun zorunlu kılınması veya "yerel bazda" okulun kapanması durumunda uzaktan öğretim ve öğrenim

 

 • Okulumuz bir dizi güvenli çevrimiçi platform ve dağıtım yöntemlerini kullanarak öğrencilere ders programlı akademik dersler ve moral destek sağlamaya devam edecektir. Görüntülü ve sesli iletişim, Gauzem öğrenme yönetimi sistemi üzerinden BigBlueButton gibi güvenli okul sistemleri aracılığıyla yapılacaktır.
 • Okul, halk sağlığı yönergeleri nedeniyle zorunlu olarak geçici olarak kapatılırsa, Gauzem öğrenme yönetimi sistemi tüm Uzaktan Öğrenme etkileşimleri için tek merkez olacaktır.

Sonrasında aşağıdakiler geçerli olacaktır:

 

Öğrencilerden Beklentiler:

 

 • Öğrenciler, her gün derslerinin başlama saatinden en az 10 dakika önce sitemde hazır bulunmaya özen göstermelidir.
 • Sınıf öğretmenleri öğrenilecek konular ve öğrenme çıktıları konusunda öğrencilerine liderlik edeceklerdir
 • Öğrenciler tüm ödev, proje vb tamamlamalı ve teslim tarihlerinde sınıf sorumlusu öğretmenlerine talimat verildiği şekilde teslim etmelidir.
 • Son tarihlere uyulmalıdır.
 • Aksi belirtilmedikçe, öğrenciler ödevlere ve talimatlara erişmek için okulun daha önce duyurduğu öğrenme yönetim sistemini kullanmalıdır.
 • Öğretncilerimiz iletişim kurmak ve konuyu anlamıyorlarsa / yardıma ihtiyaç duyuyorlarsa sorular sormak için öğrenme yönetim sisteminin sunduğu sohbet kanalını veya e-posta seçeneğini kullanarak sınıf sorumlusu öğretim elemanıyla irtibata geçmelidirler.
 • Öğrencilerimiz herhangi bir çevrimiçi ders içeriğini kaydetmemelidir. Bu şekilde kişisel bilgileri yakaladığı tespit edilen herhangi bir öğrenci, okul kurallarına göre cezalandırılacaktır.
 • Öğrencilerimizden özgün ödevler hazırlamaları ve herhangi bir intihal yöntemine başvurmamaları da beklenmektedir. İntihalin tespiti durumunda söz konusu öğrencilerimiz için disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 • Öğrenciler, okulun Bilgi Teknolojileri Kabul Edilebilir Kullanımı kurallarına uymalıdır.

 

Akademik Personelden Beklentiler:

 

 • Mümkün olan yerlerde öğretim elemanlarımızın normal ders programlarını kapsayacakları ve saat 09.00 ile 20.00 arasında Gauzem aracılığıyla erişilebilir olacakları kabul edilmektedir. Dersler, mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitimdekine yakın bir şekilde hazırlanmış bir ders izlencesini takip edecektir.
 • Derste kullanılan çalışma sayfaları, web sitesine bağlantılar ve kullanılan video klipler veya PowerPoint'ler dahil olmak üzere tüm elektronik kaynaklar mümkünse uzaktan eğitim platformuna  kaydedilmelidir.
 • Öğretmenler, normal ders çizelgelerine göre derslere eşdeğer bir çalışma süresi belirlemeye çalışacaklar ve planlanan dersler sırasında öğrencilerin sohbet fonksiyonu aracılığıyla sahip olabileceği soruları yanıtlamak için hazır bulunacaklardır.
 • Öğretmenler, öğrenci çalışmalarını, Gauzem aracılığıyla öğrencilerinin ihtiyaç duydukları geribildirimleri yüz yüze ortamdakine en yakın şekliyle işaretleyecek ve bu geri bildirimde bulunacaklardır.
 • Her dersin başında öğretmen net bir davranış beklentisi belirlemelidir. Tüm öğrencilerden bir 'sınıf standardı ve etiği' beklenmektedir.
 • Personel mümkün olduğunca okulda olduğu gibi okulun olağan ödül ve yaptırım kurallarına uyacaktır. Devam eden bir problem varsa, e-posta veya telefon yoluyla öğrenci ve okul idaresiyle iletişime geçilecektir.
 • Personel için Gauzem öğrenme yönetim sistemlerinde canlı ders oluşturma, ödev/ sınav tanımlama, çalışma grupları oluşturma ile ilgili talimatlar vs Gauzem’in web sayfasında mevcuttur.
 • Akademik personelimiz, okulun Bilgi Teknolojileri Kabul Edilebilir Kullanımına uymalıdır.

 

"Canlı" çevrimiçi öğretim oturumları

 

 • Öğretim elemanlarımız, bazı ders içeriklerini "canlı" bir şekilde sunacaklardır.
 • Gauzem öğrenme platformu kaynakların paylaşılmasına ve öğrencilerin "gerçek zamanlı" soru sormasına olanak tanır. Öğrencilere oturumların ayrıntıları verilecek ve mümkünse oturumlara katılmaları beklenecektir.
 • Canlı oturumlar, öğrencilerin platformdaki sohbet işlevi aracılığıyla öğretmenlerin sorularını yanıtlayabildikleri (ve sorabildikleri) ve iletişimi kolaylaştırabildikleri için özellikle yararlı olabilir.
 • Canlı ses / video işlevlerini kullanırken, öğretim elemanlarımız okul koruma protokollerini takip etmelidir. Tüm oturumlar zaman çizelgelerinde açıkça işaretlenecektir. Öğretmenler, herhangi bir sorun ortaya çıkarsa video veya sesin gözden geçirilebilmesi için canlı bir ders kaydetme seçeneğine sahip olmalıdır; bu durumda öğrenciler, veliler ve Başkan önceden bilgilendirilmelidir.

 

Karantina veya izolasyondaki öğrenciler için uzaktan eğitim

 

 • Etkilenen bir bölgede bulunmuşlarsa ve grip benzeri belirtiler gösteriyorlarsa veya belirti göstermiyor olsalar bile, Sağlık Bakanlığı duyurularına göre etkilenen bölgelerden birinde bulunmuşlarsa, öğrencilerin kendilerini izole etmeleri gerekir.
 • Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, öğretim grupları değişebilir; tüm sınıf, küçük grup ve yararlı ve uygun olduğunda öğrencilerle bire bir toplantılar kullanılabilir.
 • Öğretim elemanları asla öğrencilerden şifrelerini paylaşmalarını istememelidir.
 • Öğretim elemanları, herhangi bir Bilgi Teknolojileri sorununu okula iletilmelidir.

 

Özet

 

Bu politikanın temel amacı, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri için eğitimin devamlılığıdır. Mevcut güvenli okul sistemlerini (Zoom ve özellikle BigBlueButton) kullanarak, bu hüküm hızlı bir şekilde yerine getirilebilir, zira oturum açmak için öğrencilerin yalnızca okul e-postası ve şifresine ihtiyacı vardır.

Uygulanmakta olan öğrenim içeriğiyle ilgili herhangi bir endişeniz durumunda, ilk dersi veren sınıf sorumlusu akademik personel, Uzaktan Eğitim Birim Sorumlusu, Müdür Yardımcısı veya Müdür ile iletişime geçmelidir. Bunun için web sayfamızdaki iletişim bilgilerini kullanınız.

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, bir dizi güvenli çevrimiçi platform ve üniversitenin resmi öğrenme yönetimi sistemi Gauzem’i kullanarak öğrencilere programlı akademik dersler ve moral destek sağlamaya devam edecektir. Görüntülü ve sesli iletişim, BigBlueButton gibi güvenli okul sistemleri aracılığıyla yapılacaktır.